Mijn favorieten

Actie! Win een Vespa!

U wilt uw huis verkopen? Laat ons kantoor u begeleiden! Wanneer u uw woning te koop zet in de maand maart, april of mei maakt u namelijk kans op het winnen van een heuse Vespa scooter! Uit alle eigenaren die in deze periode hun woning bij ons te koop hebben gezet verloten wij een winnaar!
 

Hieronder treft u de spelvoorwaarden van onze Win een Vespa actie! Overweegt u uw woning te verkopen? Vul uw gegevens hier rechts in en wij nemen contact met u op om een vrijblijvende afspraak bij u thuis te maken!
 

Spelvoorwaarden “Win een Vespa”
 

1. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

2. De actie is alleen toegankelijk voor deelnemers vanaf 18 jaar.

3. De looptijd van de actie is van 01 maart 2017 tot en met 30 mei 2017.

4. De prijs is een echte, nieuwe Vespa Primavera scooter inclusief een 1.000 km beurt (mede mogelijk gemaakt door Ron van der Plaats Motoren.

5. Om kans te maken op de prijs dien je je woning bij ons kantoor in de verkoop te zetten en een opdracht tot dienstverlening hiertoe te ondertekenen welke vanaf 01 maart 2017 en uiterlijk op 30 mei 2017 door ons dient te worden ontvangen. 

6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door een plaatselijke notaris.

7. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie via Facebook en persoonlijk geïnformeerd via telefoon of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

8. De prijswinnaar werkt mee aan eventuele promotionele activiteiten omtrent het winnen van de prijs. Gemaakt beeldmateriaal kan worden ingezet voor promotiedoeleinden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

9. Over de uitslag kan verder niet worden gecorrespondeerd.

10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

11. De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).

12. De winnaar(s) kan/kunnen tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

13. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform deze Spelvoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemer(s) zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot een Actie of het verloop van een Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

14. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

15. Er zijn intrekkingskosten verschuldigd wanneer iemand besluit de woning uit de verkoop te halen.

16. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij hiervoor zorg dragen

17. Medewerkers van Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij zijn uitgesloten van deelname.

18. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij neemt de persoonsgegevens op in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende Actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de Deelnemer toestemming om Deelnemer op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.

19. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij.

20. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een Actie en prijs noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

21. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

22. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij via: 0180-332222 of per e-mail via: info@vdpanne.nl. U ontvangt binnen 2 kalenderdagen telefonisch of via e-mail een reactie.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring