Noordelijke Dwarsweg 92 b

Zevenhuizen Vraagprijs: € 239.000,- k.k.
Verkocht
  • Perceeloppervlakte 650 m2

Omschrijving

Riante bouwkavel van ca. 650 m2 is gelegen op de hoek van de Noordelijk Dwarsweg en de Anjerlaan in Zevenhuizen.

Voor deze locatie is al een bouwvergunning uitgegeven voor het bouwen van een woonhuis van 825 m3. Dus u heeft geen kosten voor het bodemonderzoek, funderingsonderzoek en u krijgt een korting op de legeskosten indien u voor een ander ontwerp kiest.

U kunt uw eigen woning ontwerpen op deze mooie kavel met diverse mogelijkheden met slechts een paar muisklikken. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden.

Metrage:
Het kavel meet 650 m2, is circa 30 meter diep en 21,5 meter breed (inclusief water).

Bouwvergunning:
Er is reeds een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een woning met een gebruiksoppervlakte van 206 m2. De indicatie van de bouwkosten voor deze woning bedragen € 250.000,- tot € 300.000,- incl. BTW.

Bestemming:
Het perceel bevindt zich in het Uitwerkingsplan “Lintzone - Noordelijke Dwarsweg 94”, welke uitwerking een deel is van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Zuidplas West, gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle", dat is vastgesteld op 16 juni 2009.

Kadastrale informatie:
Gemeente Zevenhuizen, sectie E, nummer 1547

Bestaande karakteristiek en invulling:
De Noordelijke Dwarsweg is een bestaand bebouwingslint aan de zuidzijde van Zevenhuizen. Het lint wordt gekenmerkt door afwisselende bebouwing, bestaande uit zowel woningen als bedrijvigheid. Zo is aan de Noordelijke Dwarsweg 96 momenteel een Welkoop gevestigd, terwijl aan de andere zijde van het plangebied (nummer 92) een voormalige bedrijfswoning is gesitueerd, hetgeen het gemengde karakter van het bebouwingslint onderstreept. In het vigerende bestemmingsplan wordt voor de linten dan ook een combinatie van wonen en kleinschalige bedrijvigheid (categorie 1-2) voorzien. Tevens is er ruimte voor maatschappelijke voorzieningen.

Ontsluiting:
Het perceel wordt in de bestaande situatie direct ontsloten op de Noordelijke Dwarsweg.

Ontwikkelingen:
Het uitwerkingsplan ziet toe op de ontwikkeling van zes vrijstaande woningen op het perceel Noordelijke Dwarsweg 94, aan de zuidzijde van de kern Zevenhuizen. Daarbij zijn twee woningen georiënteerd op het bestaande bebouwingslint. De overige vier woningen zijn primair op de Anjerlaan gesitueerd, welke haaks op de Noordelijke Dwarsweg wordt gerealiseerd. Gezien de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder is het verdichten van de bestaande bebouwingslinten een logische ontwikkeling. Voorliggende ontwikkeling geeft hier invulling aan.

Stedenbouwkundige invulling:
De voorliggende ontwikkeling sluit aan bij de uitgangspunten zoals deze zijn beschreven in het beeldkwaliteitplan. Het bouwplan voorziet in zes vrijstaande woningen, die zich in ruimtelijk opzicht nadrukkelijk van elkaar onderscheiden. De woningen zijn afwisselend voorzien van een dwarskap, dubbele dwarskap of een gecombineerde dwars/langskap en zijn opgebouwd uit één bouwlaag met kap. De verschillende woningen worden bovendien gekenmerkt door een eenvoudige, duidelijk herkenbare hoofdvorm, die de woningen een uitgesproken karakter geven. Doordat de individuele kavels binnen het plangebied vrij fors zijn, blijft voldoende ruimte over voor groen. Zo is aan de voorzijde van de woningen de bestemming ‘Tuin’ opgenomen, waardoor het groene, landelijke karakter van het bebouwingslint gewaarborgd wordt. Dit landelijk karakter, het groene beeld en de individuele woningen met ieder een uniek, eigen, nietseriematig karakter versterken de autonomie van het bebouwingslint.

Bouwregels:
De volgende regels gelden:

Hoofdgebouwen
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen niet meer bedragen dan is aangegeven;
c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;
d. de goothoogte bedraagt ten hoogste 7 meter en de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 10 meter;
e. indien op de verbeelding een 'gevellijn' is aangegeven, mag het hoofdgebouw maximaal 5 meter uit de gevellijn worden gebouwd;
f. de onderlinge afstand tussen hoofdgebouwen (ten opzichte van hoofdgebouwen op
naastliggende bouwpercelen) gemeten ter hoogte van de voorgevel dient minimaal 10 meter te bedragen, met dien verstande dat aan- en uitbouwen niet meegerekend worden;
g. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien:
1. de dakkapel wordt geplaatst in het dakvlak;
2. de breedte van dakkapellen aan de voor-, zij- en achterkant van het hoofdgebouw ten
hoogste 80% van het dakvlak bedraagt.

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op tenminste 3 meter afstand uit de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd te worden;
b. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 3,50 meter;
c. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 5,50 meter;
d. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,50 meter;
e. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 70 m² per woning.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen bouwwerken zijnde bedraagt maximaal 1 meter;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw
bedraagt maximaal 2 meter;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde vanaf 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 3 meter.
Een en ander met inachtname van het beeldkwaliteitplan "Linten & Kwaliteitszone Ringvaart" zoals vastgesteld op 29 november 2011 door de raad van de gemeente Zuidplas.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Bouwvorm

Soort object Bouwgrond
Bouwvorm Niet van toepassing
Ligging Aan water, aan een drukke weg, aan een rustige weg, in een woonwijk, vrij uitzicht, beschutte ligging, open ligging

Indeling

Perceeloppervlakte 650 m²

Overig

Permanente bewoning Ja
Huidig gebruik bouwgrond
Huidige bestemming bouwgrond

Kadastrale gegevens

Gemeente Zevenhuizen
Sectie E
Perceelnummer 1547
Oppervlakte 650 m²
Eigendomssituatie Volle eigendom
4
Interesse in deze woning?

Rody helpt u graag

Delen

Vergelijkbare objecten

Dorpsstraat 44

Zevenhuizen Vraagprijs: € 1.295.000,- k.k.
  • 1003 m2
  • 253 m2
  • 10 kamers

Hoedenmaker 1

Zevenhuizen Vraagprijs: € 465.000,- k.k.
  • 164 m2
  • 115 m2
  • 3 kamers
logo
logo_NVM_business_staand_CMYK
TMI_logo_2018_RGB_jpg
nwwi
VGC_keurmerk_nw_zwart-grijs
fundawonen-logo
logo_qualis_rgb_transparant-wit_50x50
image004
keyboard_arrow_up