Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Maastricht-4-scaled

Win een geheel verzorgd weekend weg!

03 januari 2022

Wie jarig is trakteert! Wij sluiten ons jubileumjaar af met een verloting van een geheel verzorgd weekend “Maastricht” met zakgeld onder alle opdrachtgevers welke in de maand januari de opdracht verstrekken aan ons makelaarskantoor. Dus overweegt u uw woning te verkopen? Te verhuren? Of uw bedrijfspand? Neem contact met ons op!

Voorwaarden deelname “Geheel verzorgd weekend Maastricht”

1. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
2. De actie is alleen toegankelijk voor deelnemers vanaf 18 jaar.
3. De looptijd van de actie is van 1-01-2022 tot en met 31-1-2022.
4. De prijs is een hotelarrangement in Maastricht incl. zakgeld.
5. Om kans te maken op de prijs dient u uw woning bij ons kantoor in de verkoop te zetten en een opdracht tot dienstverlening hiertoe te ondertekenen welke vanaf 01 januari 2022 en uiterlijk op 31 januari 2022 door ons dient te zijn ontvangen.
6. De trekking van de winnaar geschiedt online op een nader te bepalen dag en tijdstip.
7. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie via Facebook en persoonlijk geïnformeerd via telefoon of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
8. De winnaar werkt mee aan eventuele promotionele activiteiten omtrent het winnen van de prijs. Gemaakt beeldmateriaal kan worden ingezet voor promotiedoeleinden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
9. Over de uitslag kan verder niet gecorrespondeerd worden.
10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
11. De winnaar(s) kan/kunnen tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
12. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij BV is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemer(s) niet conform deze spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemer(s) zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot een Actie of het verloop van een actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
13. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
14. Er zijn intrekkingskosten verschuldigd in de opdracht tot dienstverlening.
15. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij BV hiervoor zorg dragen.
16. Medewerkers van Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij zijn uitgesloten van deelname.
17. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij neemt de persoonsgegevens op in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal worden behandeld. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij BV gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende Actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de Deelnemer toestemming om Deelnemer op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij BV, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
18. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit kunnen worden genomen door Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij BV.
19. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie en prijs noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij via: 0180-332222 of per e-mail via: info@vdpanne.nl.

U ontvangt binnen 2 kalenderdagen telefonisch of via e-mail een reactie.

fundawonen-logo
logo
image004
TMI_logo_2018_RGB_jpg
VGC_keurmerk_nw_zwart-grijs
nwwi
logo_NVM_business_staand_CMYK
keyboard_arrow_up