Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
beëdigde-vertaling2-768x478

Koopakte in laten schrijven?

17 oktober 2020

De koper van een registergoed heeft het recht de koopakte te doen inschrijven in de openbare registers (het Kadaster). Dit geldt zowel voor professionele als voor (consument-)kopers en voor koopakten betreffende alle soorten registergoederen. Sterker nog, als er sprake in van een (consument-)koper van een woning, dan kan hem dit recht contractueel niet worden ontnomen.

Waarom inschrijven?
Het doel van de wet is om de positie van de (consument-)kopers van registergoederen beter te beschermen.

Gevolgen van inschrijving?
Door een koopakte in te schrijven in het Kadaster, wordt voor derden zichtbaar dat met betrekking tot het betreffende registergoed een koopovereenkomst is gesloten. Daar gaat een waarschuwende werking van uit. Want wat als een verkoper zijn woning twee keer wil verkopen? Dan is – als de eerste koopakte is ingeschreven- voor anderen uit de gegevens van het Kadaster zichtbaar dat de woning al eerder verkocht is.

Ook tegenover derden?
Normaal bindt een koopovereenkomst slecht de koper en verkoper. Inschrijving van de koopakte geeft de koper echter een beschermde positie ten opzichte van rechten van derden, die mogelijk ontstaan ná de inschrijving. De koper kan zijn rechten uit de koopovereenkomst in zo’n situatie ook tegen derden inroepen.

Waar moet u hierbij concreet aandenken?
Het recht op levering aan de koper gaat bij een ingeschreven koopakte bijvoorbeeld vóór op een daarna gerealiseerde levering of hypothecaire bezwaring, en ook op een verhuring.

NB. Ook een faillissement van de verkoper zal de koper niet deren. Bij een ingeschreven koopakte is de curator namelijk verplicht over te gaan tot levering aan de koper.

Slechts beperkt geldig.
De inschrijving heeft slecht een beperkte geldigheidsduur: Zij geldt slecht voor zes maanden. Binnen die periode moet de levering hebben plaatsgevonden.

NB: Wordt niet binnen zes maanden geleverd, dan kan gedurende zes maanden niet opnieuw een koopovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde registergoed worden ingeschreven.

Hoe gaat de inschrijving in zijn werk?
Voor het inschrijven van een koopakte in het Kadaster is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Alvorens de notaris de koopakte inschrijft zal hij onderzoeken of:

- De verkoper beschikkingsbevoegd is;
- De wettelijke drie dagen bedenktijd (alleen bij woningen) is verstreken;
- In de afgelopen zes maanden niet eerder een koopakte tussen dezelfde partijen ten aanzien van hetzelfde registergoed is ingeschreven.

Kosten?
Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Waarschijnlijk zal ook de notaris voor zijn extra werkzaamheden kosten in rekening brengen. Dit kan per notaris verschillen. Het kan ook zijn dat deze kosten zijn inbegrepen in het tarief van de notariële akte(n).

Informeer dus vooraf bij de notaris naar de kosten van inschrijving.

Samenvattend:
Door inschrijving van de koopakte in het Kadaster wordt de koper beschermd tegen latere kopers en latere rechten van derden. Inschrijving biedt dus meer zekerheid dat de notariële overdracht zal doorgaan.

Wilt u meer informatie over de inschrijving van een koopovereenkomst, of heeft u interesse om uw woning te verkopen? Neem gerust contact met ons op!

fundawonen-logo
logo
image004
TMI_logo_2018_RGB_jpg
VGC_keurmerk_nw_zwart-grijs
nwwi
logo_NVM_business_staand_CMYK
keyboard_arrow_up