Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
pexels-pixabay-280222

Omschakelen van bedrijfswoning naar burgerwoning

06 januari 2021

Regelmatig komen wij in contact met eigenaren van een (veelal) vrijstaande woning in het buitengebied. Deze woningen hebben vaak de bestemming bedrijfswoning. Gemeente Zuidplas heeft vorig jaar van diverse woningen de bestemming gewijzigd naar plattelandswoning. Dit maakt de verkoop vele malen eenvoudiger. Over dit onderwerp bestaat veel onwetendheid onder eigenaren en daardoor zijn er ook veel vragen. In dit artikel zullen wij wat nadere uitleg geven.

Het is verstandig om tijdig met ons kantoor aan tafel te gaan om in samenspraak met de gemeente de voorwaarden en mogelijkheden van een dergelijke wijziging door te spreken. De wijziging is namelijk niet het enige wat erbij komt kijken, het brengt ook kosten met zich mee. Daarnaast zitten er soms ook sloopverplichtingen aan gekoppeld.

Wat is een bedrijfswoning?
Een bedrijfswoning hoort (of hoorde) bij een bedrijf, en heeft dus een bedrijfsbestemming. Volgens deze bestemming is een bedrijfswoning een woning waarvan de bewoning noodzakelijk is voor de uitvoering van het bijbehorend bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf. Een bedrijfswoning mag alleen bewoond worden door een persoon die op een bepaalde manier verbonden is met het bedrijf, bijvoorbeeld als eigenaar of werknemer.

Wat is een plattelandswoning?
Een plattelandswoning is een voormalige agrarische bedrijfswoning die door derden, die geen functionele binding hebben met het bedrijf, mag worden bewoond. Het verschil met een zgn. burgerwoning is dat aan de plattelandswoning een lager beschermingsniveau wordt toegekend dan aan een burgerwoning. U heeft als eigenaar dan geen bescherming tegen bijvoorbeeld geur of geluid van een veehouderij in de buurt.

Hoe verandert u de bedrijfswoning naar een plattelandswoning?
Dit is mogelijk geworden door een wet uit 2013. De Wet plattelandswoning biedt de mogelijkheid om een bestaande bedrijfswoning op een agrarisch perceel te gebruiken voor bewoning door een derde. De woning mag dus gebruikt worden voor bewoning door iemand die niets te maken heeft met het agrarische bedrijf. De bestemming blijft echter bijvoorbeeld agrarisch maar de functieaanduiding wordt dan plattelandswoning. Dit is anders dan de bestemmingswijziging naar de bestemming “Wonen”. Daardoor wijzigt de bestemming van de woning.

Welke mogelijkheden zijn er?
Er bestaan een viertal mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan en de bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Dit kan door een binnenplanse wijziging, in dit geval is er in het bestemmingsplan zelf een mogelijkheid opgenomen om af te wijken. Een andere mogelijkheid is om het via de zgn. Kruimelregeling te doen. Dit is een lijst van gevallen waarmee door middel van een verkorte procedure van 8 weken vergunning kan worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit kan echter alleen bij woningen binnen de bebouwde kom. Een derde mogelijkheid is een grote buitenplanse afwijking. Hierop is de uitgebreide vergunningprocedure van 6 maanden van toepassing en waarbij de gemeenteraad betrokken wordt. Een goede ruimtelijke onderbouwing is in dit geval evident. De laatste mogelijkheid is een postzegelbestemmingsplan. Vergelijkbaar met de vorige optie en hiermee wijzigt de bestemming van het betreffende perceel.

Ook al voldoet de wijziging aan de voorwaarden, dan nog betekent dit niet met zekerheid dat de wijziging naar een burgerwoning doorgevoerd kan worden. Er wordt tevens gekeken of ter plaatse van de burgerwoning sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Hierbij dient o.a. gekeken te worden naar geur, geluid en luchtkwaliteit.

Heeft u verdere vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op!

fundawonen-logo
logo
image004
TMI_logo_2018_RGB_jpg
VGC_keurmerk_nw_zwart-grijs
nwwi
logo_NVM_business_staand_CMYK
keyboard_arrow_up