Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
01-01

Veiligere cv-ketel is vanaf 1 april verplicht

03 april 2023

Door de nieuwe Gasketelwet, die op 1 april van kracht wordt, moeten tal van cv-ketels die niet voldoen aan de nieuwe koolmonoxide-regels aangepast worden. Het onderhoud aan een ketel wordt ook tientallen euro’s duurder.

Via AD.nl

De Gasketelwet beoogt het aantal ongelukken met koolmonoxide (CO) te verlagen en stelt veel strengere eisen aan gasinstallaties.

Dure onderhoudsabonnementen
Bij het onderhoud moet de onderhoudsmonteur koolmonoxide meten in het rookkanaal en in de ruimte waar de ketel hangt. Als de waarden te hoog zijn, moeten de ketel en/of de rookgasafvoer aangepast worden. Brancheorganisatie Techniek Nederland zegt niet te weten hoeveel toestellen problemen zullen vertonen.

Het rapport van de Onderzoeksraad leidde tot de invoering van de Gasketelwet. Installatiebedrijven hebben 35 miljoen euro geïnvesteerd in de CO-certificering van monteurs. Certificering, opleiding en benodigde meetinstrumenten voor één monteur kosten ongeveer 2500 euro.

In 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verontrustend rapport over de koolmonoxiderisico’s bij cv-ketels. Bij de helft van alle vergiftigingen met het dodelijke gas - dat ontstaat bij slechte verbranding en ondeugdelijke rookgasafvoerkanalen - was de cv-ketel de bron. Ook bij moderne en goed onderhouden ketels bleek koolmonoxidegevaar niet uit te sluiten. Jaarlijks overlijden tien tot twintig mensen als gevolg van het giftige gas en belanden honderden mensen in het ziekenhuis na koolmonoxidevergiftiging.

Niet iedereen is fors duurder uit. Zo gaan bij marktleider Feenstra de jaarlijkse onderhoudskosten met 2,7 procent omhoog. ,,Wij werkten altijd al conform de nieuwe wetgeving. Er is er wel iets meer administratie om te verwerken’’, zegt Mirjam Visser van het bedrijf. ,,Ook oudere rookgasafvoeren mogen blijven bestaan, mits ze destijds conform de toen geldende eisen zijn aangelegd; tenzij de monteur zegt ‘dit is niet meer veilig’.’’

De certificeringskosten vertalen zich in duurdere onderhoudsabonnementen. Die onderhoudskosten stijgen bij meerdere bedrijven met zo’n 30 euro per jaar, inclusief de inflatie. Sommige bedrijven rekenen ook eenmalige ‘certificeringskosten’ van zo’n 20 euro per gastoestel.

Ineens een probleem
Dat overkwam Martien Jacobs uit Leusden. ,,In 2019 heb ik een nieuwe ketel aangeschaft en vorige maand kreeg ik bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt te horen dat de rookgasafvoer niet voldoet aan de nieuwe Gasketelwet die eraan komt, en dat ik die moet laten aanpassen.’’ Jacobs snapt er niets van. ,,Een relatief nieuwe installatie, in onderhoud bij het bedrijf dat de installatie deed; en opeens is het een probleem dat de afvoer uit twee verschillende materialen bestaat.’’

Doorberekenen
Die extra kosten zijn geen weggegooid geld, stelt Terpstra. ,,Als je een installateur met een CO-vrij-certificering inschakelt, weet je zeker dat het risico op een koolmonoxideongeval in jouw woning minimaal is.’’ Er wordt ook in de ruimte waar de ketel hangt een koolmonoxidemeting gedaan.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland beaamt dat de onderhoudskosten kunnen stijgen. ,,De installateur maakt extra kosten voor de certificering. Monteurs hebben een opleiding gedaan en het bedrijf heeft zijn werkwijze aangepast en speciale meetapparatuur aangeschaft. Ook vindt er controle plaats of het installatiebedrijf aan de wettelijke eisen blijft voldoen. De extra eisen die aan een bedrijf worden gesteld, brengen kosten met zich mee. Deze kosten mag de installateur doorberekenen aan zijn klanten.’’

De ketel hangt op de begane grond, de afvoer gaat door twee verdiepingsvloeren en het dak. Het eerste deel van de rookgasafvoer is van kunststof en het hogere deel van flexibele metalen pijp. Die zijn aan elkaar getapet. ,,Dat mag dus niet meer, werd me verteld. Ik heb becijferd wat het me gaat kosten, dat kan tot wel 1500 euro oplopen.’’ Jacobs weet nog niet wat hij gaat doen. ,,Het dak moet ook vernieuwd worden, ik denk dat ik het werk combineer.’’

Certificaat
Bedrijven die de certificering nog niet binnen hebben, maar zich wel hebben aangemeld, de monteurs hebben bijgeschoold en de juiste meetapparatuur gebruiken, mogen in elk geval tot 1 juli hun werk blijven doen. Techniek Nederland heeft daarover afspraken gemaakt met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht.

Van vijfhonderd bedrijven is nog niet duidelijk wat ze gaan doen. Een deel van die bedrijven zal zich nog laten certificeren. Mogelijk stappen andere bedrijven over naar bijvoorbeeld de installatiemarkt voor warmtepompen, of ze stoppen ermee.

Op 1 april zullen overigens nog niet alle verwarmingsbedrijven gecertificeerd zijn. Er zijn naar schatting drieduizend bedrijven en zzp’ers, en zestienduizend monteurs. Er zijn nu ongeveer vijfhonderd bedrijven die over het certificaat beschikken en tweeduizend bedrijven zijn bezig het certificaat te verkrijgen. De vraag naar certificering is namelijk groot en de capaciteit van de certificerende instellingen is beperkt.

De nieuwe wet moet ook de beunhazen uit de markt drukken. Zonder CO-certificering mag er niet aan een gasapparaat gesleuteld worden. Wie toch ‘een mannetje’ inschakelt of zelf aan de slag gaat met onderhoud, zit fout. Terpstra: ,,Dat was altijd al een slecht idee, maar zelf klussen aan cv-ketels is voortaan wettelijk verboden en zelfs strafbaar.’’ Op co-wijzer.nl is te controleren of een bedrijf gecertificeerd is.

fundawonen-logo
logo
image004
TMI_logo_2018_RGB_jpg
VGC_keurmerk_nw_zwart-grijs
nwwi
logo_NVM_business_staand_CMYK
keyboard_arrow_up