Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash

Bezwaar op uw WOZ waarde

Te hoge WOZ waarde van uw bedrijfspand? De WOZ waarde van uw bedrijfspand wordt gebruikt voor de gemeentelijke belastingen en de vennootschapsbelasting. Maar denkt u ook eens aan uw maximale afschrijving op uw bezit. Het is daarom voor u als ondernemer belangrijk dat de WOZ waarde zo laag mogelijk is.

Wanneer u denkt dat de door de gemeente vastgestelde waarde aanmerkelijk afwijkt met de waarde welke u denkt dat het pand heeft kan ons kantoor u helpen. Het is die investering vanaf € 500,- meer dan waard.

De waarde vaststelling kan de gecorrigeerde vervangingswaarde zijn of de waarde in het economische verkeer. Als WOZ waarde wordt vastgesteld de hoogste van deze twee waarden. Of voor uw onroerende zaak de waarde in het economische verkeer is vastgesteld of de gecorrigeerde vervangingswaarde, blijkt uit het taxatieverslag.

Hoe komt nu de waarde in het economisch verkeer tot stand?

Voor het bepalen van de waarde in het economische verkeer van een niet-woning wordt veelal gebruik gemaakt van de huurwaarde-kapitalisatiemethode. Deze methode wordt gebruikt omdat de gebruiker van deze categorie objecten vaak de ruimte huurt en er dus sprake is van een markt met huurtransacties. Uit de in de markt gerealiseerde huurprijzen leidt de taxateur een huurwaarde af. De huurwaarde is de huurprijs per jaar die een huurder en een verhuurder overeen zouden komen na de beste voorbereiding van een verhuur, wanneer deze verhuur zou plaatsvinden op de waardepeildatum.

En hoe wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde bepaald?

De gecorrigeerde vervangingswaarde van een onroerende zaak wordt bepaald door uit te gaan van de herbouwwaarde van die zaak. Dit is het bedrag dat moet worden betaald om een vergelijkbaar nieuw object te bouwen. Vervolgens moet overeenkomstig de leeftijd van het pand op de herbouwwaarde worden afgeschreven. Die afschrijving kan worden gesplitst in twee soorten afschrijving: een afschrijving door technische veroudering van het pand en een afschrijving door functionele veroudering van het pand.

Waarom zou u voor ons kantoor kiezen?

Bij een bezwaar- of beroepsprocedure heeft u conform de wet het recht een specialist in te schakelen om u te vertegenwoordigen in de procedure. Ervaring leert dat een onderbouwd en juridisch correct bezwaarschrift het meeste kans van slagen heeft. Ons kantoor is bij uitstek uw partner daarin en beschikt over voldoende kennis en ruime ervaring om uw bezwaarschrift te beoordelen en op te stellen. Daarnaast heeft Van der Panne makelaardij een uitgebreide expertise met betrekking tot commercieel vastgoed. Ons kantoor is niet voor niets aangesloten bij de kamer Bedrijfsmatig van Stichting VastgoedCert en NVM business.

fundawonen-logo
logo
image004
TMI_logo_2018_RGB_jpg
VGC_keurmerk_nw_zwart-grijs
nwwi
logo_NVM_business_staand_CMYK
keyboard_arrow_up